AV

Beste vierkantjes,

Ik nodig jullie allen graag uit op de Algemene Vergadering van SWAMP, alwaar ons huidig bestuur u zal trachten te overtuigen dat het een goed jaar was voor de moraal en de financiƫn van de clubkas, alsook het voortbestaan en welzijn van de kring.

Vervolgens worden deze mensen bedankt voor hun inzet alvorens hen prompt te vervangen met (al dan niet) jongere en bekwamere mensen die vol vuur hun voorgangers eens zullen laten zien wat ze in hun mars hebben.

Deze vergadering zal gehouden worden op donderdag 25 april 2013, en begint om 19u op de campus van de VUB (lokaal volgt zodra lokalenbeheer een lokaal meedeelt).

De agenda voor de algemene vergadering is als volgt:

1) Voorstelling van activiteitenverslag

2) Voorstelling van financieel verslag

3) Voorstelling van moreel verslag

4) Aanpassing van de statuten
(en goedkeuren of afkeuren van het voorlopig raamakkoord met het BSG gtgv inzake het bekomen van een vast lokaal voor SWAMP-spelletjesavonden)

5) Voorstelling kandidaten nieuw bestuur gevolgd door verkiezing

Na de verkiezingen wordt er dan, voor de dorstigen onder ons, nog een gezamenlijke pint getrakteerd op de gezondheid van het nieuwe bestuur.

Ik hoop jullie allen te mogen zien.
Weest geen van vierkantigen vorm!

--
Yannick Verkouter
Praeses SWAMP 2012-2013